Tekstboks: Tekstboks: Administration & Regnskab

Her er listet nogle af de opgaver jeg løser,

Kontrol af modtagne leverandørfakturaer.

Bogføring og klargøring til afregning.

Afstemninger.

Kreditorstyring

Fakturering og bogføring.

Kontrol af indbetalinger og rykkerprocedure.

Afstemninger.

Debitorstyring

Løbende bogføring af finansposter, vedligeholdelse af kontoplan.

Momsregnskab / rapportering og klargøring til afregning.

Afstemninger.

 

Finansbogholderi

Kontrakter / overenskomster / medarbejderkartotek.

Lønkørsel - via lønsystem eller manuelt / lønrefusion.

Afstemninger.

Lønkørsel mv.

Administrative opgaver vedr. udlejning  - huslejeopkrævning, rykkerkørsel

Lejeregulering, forbrugsregnskaber etc.

Afstemninger.

Ejendomsadministration          

Ovenstående opgaver, hvor afstemt materiale klargøres til revisor.

Evt. med opstillet regnskab

Klargøring til revisor

Serviceydelser

PEP1.dk